Hexiron AB är ett privatägt holdingbolag, som startades 2005. Grundbulten var bygg– och industrihandelsrörelsen i Nils Eksandh AB samt 2 kommersiella fastigheter i Lund. Under åren har flera strukturaffärer genomförts med syftet att skapa en plattform för framtida strategiska förvärv. Målsättningen är att investera med låg skuldsättning och en långsiktig total värdeökning som överstiger 10% per år.
         
   Hexiron AB, Botulfsgatan 2, 223 50 Lund Design by PaxNova