Exante AB
Äger fastigheten Virket 1 i västra Lund bestående av ca 7.000 m² uthyrningsbar yta, butik och kontor.

 

         
Hexiron Fastigheter AB
Äger fastigheten Maria Minor 9 i centrala Lund. Totalt ca 3.000 m² butik, kontor och bostäder.
         
Vallkärra Properties
Vallkärra properties äger fastigheten Sankt Mikael på Stora Algatan 4.
Fastigheten består av en kontorsbyggnad från 1904 med Lunds Universitet som hyresgäst.
Parkeringsplatsen planeras att bebyggas med ett exklusivt bostadshus på ca 5 våningar.

Hexirons ägarandel 60%.

https://www.kulturkvarteretlund.se/

         
   Hexiron AB, Botulfsgatan 2, 223 50 Lund Design by PaxNova