Redan år 1900 startade Sam Nilsson järnhandel i centrala Lund. Under 107 år drevs företaget i familjens ägo i 4 generationer. I mitten på 70-talet byttes inriktning från konsumenthandel till företagsförsäljning och etablerades i ett industriområde i västra Lund. Verksamheten utvecklas sakta men säkert med god lönsamhet.

Runt år 2000 påbörjades en mer expansiv strategi som bl a innebar förvärv av Industridepån i Helsingborg och Landskrona. År 2003 etablerades en egen butik i Malmö. Eksandhs växte snabbt från 65 Mkr i omsättning 1997 till ca 200 Mkr 2007. I april 2007 skapades en ny koncern i branschen genom ett samgående av Eksandhs, Arvid Svensson Pro i Västerås samt Sällfors i Borås. I augusti förvärvades även Bendéns i Göteborg. Totalt omsatte bolagen ca 500 Mkr 2007. I oktober skrevs avtal med BB Tools om att sälja hela bygg– och industrihandelskoncernen.

 

Sedan 2008 har Hexiron investerat i ett 20-tal onoterade bolag. Strategin är att hitta bolag med ett starkt ledningsteam och en tydlig marknadsposition. Hexiron siktar på att äga 10-50% av bolagen. I övrigt investeras i fastighetsprojekt, noterade bolag samt räntebärande tillgångar.
 

         
   Hexiron AB, Botulfsgatan 2, 223 50 Lund Design by PaxNova