Great Security AB
Vi är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag med verksamhet över hela landet med över 130 anställda och en omsättning runt 200 miljoner. Verksamheten bedrivs både lokalt och nationellt. Kontor finns i Stockholm, Örebro, Göteborg, Falkenberg, Varberg, Halmstad, Helsingborg, Malmö, Eslöv, Landskrona och Lund. Inom bolaget finns certifiering för larm (larmklass III), brandlarm samt kamerasystem.
Fokusområden är kamerasystem, brandlarm, inbrottslarm, passageanläggingar och låsinstallation. Genom vår breda kompetens kan vi erbjuda helhetslösningar åt våra kunder.

Great Security Retail, Solution och Vision
Vår organisation för Nordiska och rikstäckande kunder har vi samlat under varumärkena Great Security Retail, Great Security Solution och Great Security Vision.

Great Security Retail hanterar idag 2500 butiker runt om i norden samt andra rikstäckande projekt.

Great Security Solution hanterar stora projekt och avancerade tekniklösningar. Exempel på referenser inom dessa segment är IKANO Fastigheter, Rusta centrallager och Sveriges Television.

Great Security Vision fokuserar på kamerateknik och kameraövervakning med avancerade lösningar t.ex genom processäkerhet och trygghetskameror för hemtjänsten ”Trygg Hemma”.

Låsbutiker
Välkommen att besöka någon av våra 9 lås- och säkerhetsbutiker. Här erbjuder vi lösningar för både privatpersoner och företag. Butikerna är utrustade som kompletta servicestationer för att tillverka nycklar och låssystem.

Starka varumärken – innovativa lösningar
Vi har tillgång till marknadens mest etablerade varumärken och kan med vår oberoende ställning skapa flexibla och prisvärda lösningar. Vi erbjuder innovativa lösningar med fokus på användarvänlighet. Great Security tar hand om tekniken och administration.

Rikstäckande
Vi arbetar rikstäckande. Med ett 60-tal egna tekniker runt om i landet tillsammans med vårt partnernätverk kan vi erbjuda snabb service med lokal närvaro.

www.greatsecurity.se

Hexirons ägarandel ca 33%.

 

Emra gruppen AB är moderbolaget i Emra gruppen koncernen som idag innefattar fyra bolag. Koncernen har starkt fokus på fastighets- och byggbranschen med bolag som har både lokalförankring och bolag som har verksamhet i större delar av Sverige. Bolagen i Emra gruppen ska i största mån ha synergieffekter av varandra och arbeta för bolagsöverskridande kompetens och mål.

Koncernen har idag nyckelpersoner med olika kompetensområden som arbetar för och med samtliga bolagens utveckling och drift. Gemensam målsättning för bolagen i koncernen är starka samarbeten med konsulter, byggentreprenörer, arkitekter, försäljnings agenter och leverantörer samt energi och miljö tänk i hela byggprocessen.

www.emrahus.se

Hexirons ägarandel 15%

 

Najad
På Orust är båtbyggartraditionen mycket stark. Vår närhet till havet har skapat båtar med säkerhet, komfort, kvalitet och exklusivitet i åtanke. Tidlös design med känsla för hantverk ger våra båtar ett unikt värde. Najad tillverkar segelbåtar mellan 39-57 i Henån på Orust.

www.najad.se

Hexirons ägarandel 100%.

 

SensoDetect erbjuder med produkten SD-BERA objektiva beslutsstöd för psykiatrisk diagnostik, idag med hög känslighet för indikation av schizofreni och ADHD.  Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet. Schizofreni är en av de allvarligaste psykiska sjukdomarna och ADHD en av de vanligast förekommande neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Detektion av ytterligare sjukdomsgrupper är under utveckling. SD-BERA medför både stor patientnytta och betydande hälsoekonomiska vinster för sjukvården och samhället i stort. Därutöver finns möjligheter att med SD-BERA objektivt mäta medicineringseffekter och att använda metoden för forskningsändamål.
Hexirons innehav: 136.000 aktier

http://www.sensodetect.se/

 

Crossborder technologies
The company represents a totally new concept for load carriers. The product improves handling economy as well as ergonomics for the user. The TURBO-Pallet is 100% recyclable and the valuable metal generates income when the pallet, once in the distant future (16+years), will be scrapped. The environmental influence, changing from returnable traditional wood pallets to the TURBO-Pallet is very positive considering the lower weight and lower transport volume of empty return pallets which translates in much lower transportation work which of course cuts fuel consumption and CO2 emissions. Hexirons ägarandel: Ca 10%.

http://www.xborder.eu/

 

Minesto contributes a solution to the worldwide energy demand by offering a unique technology that explores the vast, renewable and abundant ocean power resource.

Minesto develops a new concept for tidal power plants called Deep Green. Deep Green is based on a fundamentally new principle for electricity generation from tidal currents.
The power plant is applicable in areas where no other known technology can operate cost effectively due to its unique ability to operate in low velocities.
Minesto expands the total marine energy potential and offers a step change in cost for tidal energy.

Hexirons innehav 15.000 aktier.

http://www.minesto.com

 

Aqilles Invest
Aqilles Invests affärsidé är att investera kapital i mindre och medelstora, onoterade bolag som har bra potential att växa, utvecklas och nå nya resultatnivåer. En minst lika viktig investering är vårt helhjärtade engagemang, själva motorn som kan ta bolaget till nya resultatnivåer. När vi investerar i ett bolag, gör vi det för att äga och utveckla bolaget tills vidare – inte för att sälja efter några år. Det engagemanget är vi ensamma om i vår bransch.

Hexirons ägarandel ca 10%

Länk:  www.aqilles.com

 

USWE International AB
We are a small group of people making high performance hydration systems for all level athletes with great demands on fitment, function and hygiene in their personal equipment.

We have since 2007 worked hand-in-hand with pro athletes to achieve the top hydration system products we have on the market today. We don’t do all sports with general product adaptations to the users as our competitors. Instead we focus on nisch categories where our products really performs at is best.

We find our users primary in two and four wheel motorsports, terrain cycling and running and in Nordic skiing. Here our users should expect premium quality and function from our products, great influence of racing and innovative design solutions.

Hexirons ägarandel ca 20%

Länk: http://www.uswe-sports.com/

 

         

 

   Hexiron AB, Botulfsgatan 2, 223 50 Lund Design by PaxNova