Hexiron kommer långsiktigt placera och investera i 4 olika segment. Direktägda fastigheter, räntebärande papper, noterade bolag samt onoterade bolag. I princip kommer engagemanget att fördelas lika mellan de olika segmenten.

 

         
   Hexiron AB, Botulfsgatan 2, 223 50 Lund Design by PaxNova