Investeringar
med låg risk

Hexiron är ett privatägt investeringsbolag med placeringar i direktägda fastigheter, räntebärande papper samt noterade och onoterade bolag. Målsättningen är att investera med låg skuldsättning och en långsiktig total värdeökning överstigande 10 % per år.

Investeringsstrategi

Hexiron investerar i fyra segment: direktägda fastigheter, räntebärande papper, noterade bolag och onoterade bolag. I princip fördelas engagemanget lika mellan de olika segmenten.

Exante AB

Ägare av fastigheten Maria Minor 9 i centrala Lund, bestående av cirka 3 000 m² butik, kontor och bostäder.

RO Properties AB

Ägare i bostadsutvecklingsbolaget RO Properties. Bolaget arbetar med hela bostadsutvecklingsprocessen – från förvärv av råmark till överlämnande av en ny bostad. Hexirons andel är cirka 15%. Läs mer på roproperties.se.

Fredentorp fastigheter AB

Ägare av Vallkärratorn 5:75 som omfattar cirka 17 ha utvecklingsbar mark enligt översiktsplan vid Kävlingevägen i Lund. Hexirons ägarandel är 50%.

Versalen fastighets AB

Äger fastigheten Versalen 6 (Byahuset) i centrala Södra Sandby i Lunds kommun. Möjligt bostadsprojekt med cirka 70 lägenheter.

USWE Sports

USWE är ett snabbväxande företag med inriktning på att utveckla och sälja marknadens bästa action-ryggsäckar. Ryggsäckarna används av elitidrottare och aktiva ”weekend warriors” som vill prestera maximalt inom sin gren. Alla ryggsäckar kan kompletteras med vätskesystem.

Hexirons ägarandel är ca 20 %.
uswe-sports.com

Great Security

Great Security är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag med rikstäckande verksamhet, över 200 anställda och en omsättning runt 500 miljoner.

Great Security är certifierade för larm (larmklass III), brandlarm och kamerasystem. Fokusområden är kamerasystem, brandlarm, inbrottslarm, passageanläggningar och låsinstallationer. Genom bred kompetens erbjuds helhetslösningar åt kunder som Ikano, Rusta, Sveriges Television och ca 2500 butiker i Norden.

Hexirons ägarandel är ca 10 %.
greatsecurity.se

Emragruppen

Emragruppen är moderbolaget i en koncern med fyra bolag inom fastighets- och byggbranschen. Bolagen i Emragruppen ska i största mån präglas av energi- och miljömässigt smarta lösningar i hela byggprocessen, ha synergieffekter av varandra och arbeta för bolagsöverskridande kompetenser och mål. Den största och viktigaste verksamheten i koncernen bygger smarta och miljövänliga LSS-boenden i Sverige.

Koncernen har idag nyckelpersoner med olika kompetensområden som arbetar för samtliga bolags utveckling och drift. Gemensam målsättning för bolagen i koncernen är starka samarbeten med konsulter, byggentreprenörer, arkitekter, försäljningsagenter och leverantörer.

Hexirons ägarandel är 15 %.
emrahus.se

Historia

Redan år 1900 startade Sam Nilsson järnhandel i centrala Lund. Under 107 år drevs företaget i familjens ägo i fyra generationer. I mitten på 70-talet byttes inriktning från konsumenthandel till företagsförsäljning och etablerades i ett industriområde i västra Lund.

Verksamheten utvecklades inledningsvis sakta men säkert med god lönsamhet, men runt år 2000 påbörjades en mer expansiv strategi som bl a innebar förvärv av Industridepån i Helsingborg och Landskrona. 2003 etablerades en egen butik i Malmö. Eksandhs växte från 65 Mkr i omsättning 1997 till ca 200 Mkr 2007.

Samma år skapades en ny koncern genom ett samgående av Eksandhs, Arvid Svensson Pro i Västerås, Sällfors i Borås och Bendéns i Göteborg. Kort därefter såldes koncernen till Tools. Sedan 2008 har Hexiron investerat i ett 20-tal onoterade bolag. Strategin är att hitta bolag med starkt ledningsteam och tydlig marknadsposition. Hexiron siktar på att äga 10-50 % av bolagen. I övrigt investeras i fastighetsprojekt, noterade bolag samt räntebärande tillgångar.

Historia

Redan år 1900 startade Sam Nilsson järnhandel i centrala Lund. Under 107 år drevs företaget i familjens ägo i fyra generationer. I mitten på 70-talet byttes inriktning från konsumenthandel till företagsförsäljning och etablerades i ett industriområde i västra Lund.

Verksamheten utvecklades inledningsvis sakta men säkert med god lönsamhet, men runt år 2000 påbörjades en mer expansiv strategi som bl a innebar förvärv av Industridepån i Helsingborg och Landskrona. 2003 etablerades en egen butik i Malmö. Eksandhs växte från 65 Mkr i omsättning 1997 till ca 200 Mkr 2007.

Samma år skapades en ny koncern genom ett samgående av Eksandhs, Arvid Svensson Pro i Västerås, Sällfors i Borås och Bendéns i Göteborg. Kort därefter såldes koncernen till Tools. Sedan 2008 har Hexiron investerat i ett 20-tal onoterade bolag. Strategin är att hitta bolag med starkt ledningsteam och tydlig marknadsposition. Hexiron siktar på att äga 10-50 % av bolagen. I övrigt investeras i fastighetsprojekt, noterade bolag samt räntebärande tillgångar.

Orust Quality Yachts

På Orust är båtbyggartraditionen mycket stark. Bolagets närhet till havet och långa tradition av segling har skapat båtar med säkerhet, komfort, kvalitet och exklusivitet i åtanke. Tidlös design med känsla för hantverk ger våra båtar ett unikt värde. Orust Quality Yachts äger varumärkena Najad och Arcona Yachts. Bolagen bygger exklusiva lyxbåtar och s k performance cruisers. I koncernen ingår även Orust yacht Service AB, ett varv som servar, vinterförvarar och reparerar framför allt segelbåtar i Henån.

Hexirons ägarandel är 100 %.
najad.se
arconayachts.se
oys.se